Neden Herkül Çiftliği ?

Neden Herkül Çiftliği ?

Neden Herkül Çiftliği ?

1- Simental Cinsi İnek Sütü

İnek Cinsi Simental inek sütü Holstein inek sütü
 
Yağ % 3,9 – 4,4 3,5 – 3,8
Protein % 3,3 - 3,6 3,0 – 3,2
Y.Kuru Madde % 8,8 - 9,6 8,0 – 8,7
 • Kaliteli, yağlı ve yoğun kıvamlı bir yoğurt elde etmek için sütün yağ,protein ve kuru madde değerleri çok önemlidir.
 • Bu değerler Simental cinsi inek sütünde Holstein cinsi inek sütüne göre % 10-15 daha yüksektir.
 • Bunun en büyük nedeni Holstein cinsi inekler  günde ortalama 30-35 litre süt verirken, Simental cinsi inekler günde ortalama  22-24 litre süt verir.
 • Ayrıca Simental cinsi inek sütüne özgü yoğurt kaymak rengi Holstein cinsi inek sütüne göre daha sarı olmaktadır.
 • Ülkemizde üretilen sütlerin % 90’ı  Holstein cinsi inek sütü, % 8 i Simental ve % 2 si diğer cins ineklere ait sütlerdir.

2- Avrupa Birliği Onaylı süt çiftliği

 • AB Onaylı süt çiftliği Belgesi almak için öncelikle Hastalıktan Ari işletme Belgesine sahip olunmalıdır
 • Hayvan sağlığı
 • Ahır,bina ve ekipman hijyeni
 • Süt sağımında hijyen
 • Çalışanların hijyen koşulları
 • Yem kalitesi, rasyonlar ve depolama koşulları
 • Süt kalitesi ve takibi
 • Kurallara uygunluk vb
 • Avrupa Birliği standartlarında olmalıdır.

3- Hastalıktan Ari işletme

 • Tarım Bakanlığınca verilen Belgeyi alabilmek için her yıl belirli periyotlarla yapılan denetim ve tüm hayvanlarda alınan kan numunelerinin analizi sonucunda:
 • İneklerde hayvanlara özgü Şap, Bruselloz ve Tüberküloz hastalıklarının  olmadığının belirlenmesi sonucu “Hastalıklardan Ari İşletme “ Belgesi verilir.
 • Bu analiz ve denetimler her yıl 3 ayda bir  tekrarlanır. Hastalık belirlenmesi durumunda belge iptal edilir.

4- Tarım Bakanlığı Onaylı

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen süt üretim şartlarına uygun üretim yapan çiftlik olan çiftliğimiz, sürekli olarak Tarım Bakanlığı görevlilerince denetlenmektedir.

5- Perakende Çiğ Süt Satış iznine sahip sayılı çiftliklerden biri olması

Tarım ve Orman Bakanlığının 2017 / 20 sayılı tebliğine göre, çiftlik, üreticiler ve satıcıların perakende çiğ süt satışı yapabilmeleri için sahip olması gereken şartlar şunlardır

 • a- Hastalıklardan Ari Çiftlik Belgesine sahip olmak
 • b- Tarım ve Orman Bakanlığından gerekli satış izinlerini almak
 • c- Tarım  ve Orman Bakanlığınca verilen üretim ve dolum iznine sahip olmak
 • d- Çiğ sütü sağımdan itibaren son tüketiciye kadar  0,+4 °C de soğuk zinciri kırmadan ulaştırmak.
 • e-  Hijyenik şartlarda en az 1 litrelik tek kullanımlık ambalajlara dolum yapmak
 • f- Yasalara uygun olarak üzerinde gerekli bilgilerin yazıldığı etiket kullanmak

Sosyal Medya

Belgelerimiz

Hastalıktan Ari İşletme Belgesi
Avrupa Birliği Onaylı Süt Çiftliği
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylı